Hotline:
       0933.643.111

Thủ tục đăng ký công bố sản phẩm

06/03/2018    3.162    4.6/5 trong 98 lượt 
Thủ tục đăng ký công bố sản phẩm
Công ty Tâm Đức tư vấn Miễn phí các thủ tục đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm tại Cục An toàn thực phẩm và tại Ban quản lý An toàn thực phẩm.

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm .

Chương III Nghị định đã quy định THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM áp dụng cho Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm sau đây phải đăng ký công bố sản phẩm :

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

- Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

- Phụ gia thực phẩm HỖN HỢP có công dụng mới, phụ gia thực phẩm KHÔNG THUỘC TRONG DANH MỤC phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Nghị định cũng đã quy định rõ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

1. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với SẢN PHẨM NHẬP KHẨU gồm:

 a) Bản công bố sản phẩm có đính kèm Nhãn chính sản phẩm và Nhãn phụ sản phẩm

b) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) đáp ứng yêu cầu:

+ Do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp

+ Có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu

+ Được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu:

+ Còn trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

+ Được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025

+ Gồm các CHỈ TIÊU AN TOÀN do Bộ Y tế ban hành.

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực.

+ Tiêu chuẩn nhà sản xuất (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

d) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố.

đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm SẢN XUẤT TRONG NƯỚC gồm:

a) Bản công bố sản phẩm có đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu:

+ Còn trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

+ Được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

+ Gồm các CHỈ TIÊU AN TOÀN do Bộ Y tế ban hành.

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực.

c) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố;

d) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

3. Trình tự, thời gian đăng ký bản công bố sản phẩm

a. Cách thực hiện

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua:

+ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

+ Hoặc đường bưu điện

+ Hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ

b. Theo quy định sau đây:

- Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới sẽ đăng ký bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm

- Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi: Đăng ký bản công bố tại Sở Y tế địa phương

c. Thời hạn giải quyết

- 07  ngày làm việc đối với: Phụ gia thực phẩm, Thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

- 21 ngày làm việc: đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Lưu ý:

- Trường hợp sản phẩm CÓ SỰ THAY ĐỔI về thông tin sản phẩm đã công bố:

  + Đối với trường hợp thay đổi TÊN sản phẩm, XUẤT XỨ, THÀNH PHẦN cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải CÔNG BỐ LẠI sản phẩm.

  + Các trường hợp có sự THAY ĐỔI KHÁC, tổ chức, cá nhân THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN về nội dung thay đổi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

- Tổ chức, cá nhân SẢN XUẤT NHIỀU LOẠI thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và Ban quản lý ATTP/Chi cục ATTP thì:

  + Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế

  + Hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

- Tổ chức, cá nhân CÓ TỪ 02 CƠ SỞ SẢN XUẤT trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì:

  + Tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm tại MỘT cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế).

  + Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

 

4. Quy trình đăng ký bản công bố sản phẩm tại Tâm Đức

- Tiếp nhận thông tin và tư vấn MIỄN PHÍ

- Miễn phí tư vấn, hướng dẫn toàn diện các thủ tục pháp lý phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc

- Miễn phí tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm và dịch vụ gửi mẫu kiểm nghiệm

- Ký hợp đồng với khách hàng

- Soạn thảo và nộp hồ sơ

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ

- Gửi giấy chứng nhận cho khách hàng

quy-trinh-dang-ky-ban-cong-bo-san-pham-tam-duc
Quy trình đăng ký công bố sản phẩm

5. Những lợi ích khi sử dụng dịch vự tư vấn đăng ký bản tự công bố chất lượng bao bì chứa đựng thực phẩm tại Tâm Đức

1. MIỄN PHÍ Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bản tự công bố chất lượng bao bì chứa đựng thực phấm bao gồm: các thủ tục pháp lý doanh nghiệp, tem nhãn sản phẩm,   kiểm nghiệm sản phẩm… trước khi ký hợp đồng.

2. Cam kết 100% hoàn thành công việc theo đúng thời hạn

3. Hoàn trả 100% chi phí dịch vụ nếu không hoàn thành công việc theo đúng thời hạn mà lỗi đó đến từ Tâm Đức

4. Hỗ trợ, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp khi có đoàn kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở đã sử dụng dịch vụ tư vấn tại Tâm Đức.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

6. Cam kết không phát sinh thêm chi phí

6. Dịch vụ khác của Tâm Đức

1. Thành lập doanh nghiệp | Giấy chứng nhận đầu tư | Giấy phép có vốn đầu tư nước ngoài

2. Kiểm nghiệm sản phẩm.

3. Đăng ký bản công bố sản phẩm | Bản tự công bố sản phẩm | Công bố chất lượng Thuốc lá điếu

4. Công bố chất lượng hóa chất, chế phẩm làm sạch dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

5. Chứng nhận Đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y Tế | Ban quản lý An toàn thực phẩm | Nafiqad)

6. Đăng ký Mã số - Mã vạch

7. Giấy chứng nhận FDA

8. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

9. Tem chống hàng giả

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ đt/zalo: 0933.643.111 (Ms. Bích Phượng) 

Phạm vi cung cấp dịch vụ : 63 tỉnh thành trên cả nước
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Kon Tum, An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, , Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Tag: Công bố sản phẩm| Giấy chứng nhận |  cơ sở sản xuất chả giò | Cơ sở sản xuất bánh mì

Công ty Tâm Đức

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975.884.655

Hotline: 0933.643.111

Email: [email protected]

Website: www.attptamduc.com | www.tamduc.vn | www.congbohopquysanpham.net


Bản đồ 

CHỨNG NHẬN ISO-HACCP
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ
Hệ thống văn bản pháp luật
Thủ tục làm giấy chứng nhận FDA