Hotline:
       0933.643.111 |
0983.643.111

Hướng dẫn các bước cần thực hiện để xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở

03/12/2018    589    4.5/5 trong 1 lượt 
Hướng dẫn các bước cần thực hiện để xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở
Sản phẩm, hàng hóa, phi thực phẩm ngày càng đa dạng trên thị trường. Thật khó, để nhận biết cái nào đạt an toàn và chất lượng của nó. Muốn biết được sản phẩm đạt đủ điều kiện trên thì nó phải được công bố trước khi lưu thông trên thị trường. Vậy công bố tiêu chuẩn cơ sở khác gì so với các công bố khác?

Xã hội phát triển ngày càng mạnh, nhu cầu con người ngày càng cao đặc biệt là nhu yếu phẩm, phi thực phẩm để phục vụ cho gia đình và bản thân của mình. Mặt khác, nếu có sức khỏe tốt và khỏe mạnh thì chúng ta mới thực hiện được các nhu cầu khác. Do đó, việc sử dụng các sản phẩm hàng hóa phi thực phẩm rất quan trọng đối với người tiêu dùng và đang trở thành mối bạn tâm của mọi người. Vì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và mọi người thân trong gia đình. Bởi thực tế, các sản phẩm hàng hóa phi thực phẩm ngày nay rất nhiều chủng loại và nhà sản xuất vì lợi nhuận mà sử dụng các nguyên liệu, hóa chất giá rẻ, nguy hiểm vẫn bày bán trên thị trường mặc dù chưa  công bố sản phẩm. Vậy những doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh hàng hóa phi thực phẩm đã công bố chất lượng sản phẩm mình trên thị trường về chất lượng, thành phần và nguồn gốc hay chưa? Nếu như các bạn chưa biết sản phẩm mình thuộc nhóm công bố nào như tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn áp dụng, công bố phù hợp, công bố hợp quy … nên từ đó các bạn lo lắng, đau đầu, suy nghĩ mãi và không công bố chất lượng sản phẩm của mình ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng thì hãy liên hệ với  Công ty Tâm Đức ngay bây giờ.

Vì Tâm Đức hiểu được các bạn, hiểu các bạn có lý do nào đó nên không công bố sản phẩm ra thị trường. Chính vì vậy, Tâm Đức sẵn sàng được tư vấn cho quý doanh nghiệp về mọi thắc mắc đang gặp phải và đã viết bài dưới đây về nội dung và cách xây dựng công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm nếu như quý doanh nghiệp có sản phẩm trong nhóm công bố này. Hãy cùng Tâm Đức tìm hiểu nhé!

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ XÂY DỰNG, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1. Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

1.1 Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở:

- Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

1.2 Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở:

 Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên:

     - Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở.

     - Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

2. Loại  và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

2.1. Loại tiêu chuẩn cơ sở

 Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau:

    - Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

    - Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;

    - Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;

    - Tiêu chuẩn quá trình;

    - Tiêu chuẩn dịch vụ;

    - Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

2.2 Phương thức xây dựng tiêu chuẩn

- Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

- Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

-   Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

cong-bo-tieu-chuan-co-so

3. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

3.1 Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS: tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở; trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;  

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

3.2 Công bố TCCS (Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng)

- Ban hành tiêu chuẩn: Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

- Công bố tiêu chuẩn :Được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản phẩm, hàng hóa hoặc trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các hình thức thích hợp khác.

3.3. Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

-  Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau: TCCS A:B/XXX

 Với  A: số hiệu của TCCS;

    B: năm ban hành TCCS;

   XXX: chữ viết tắt tên cơ sở công bố

Ví dụ: TCCS 01:2014/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 01, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX, tiêu chuẩn được xây dựng và công bố năm 2014.

- Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

+ Mục lục;

+ Phần thông tin mở đầu;

+ Phần cơ bản (Quyết định ban hành, tiêu chuẩn cơ sở, phần khái quát, phần kỹ thuật…);

+ Phần phụ lục.

- Yêu cầu:

+ TCCS cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa

+ Có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.

+ Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế nội dung. Tiêu chuẩn cơ sở có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ --> (Xem chi tiết)

Quy trình thực hiện Công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng tại Tâm Đức như sau:

1. Tư vấn MIỄN PHÍ cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng như:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn chất lượng;

- Tư vấn thủ tục công bố;

- Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ;

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Kiểm tra, xác định sản phẩm có thuộc đối tượng đăng ký công bố Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng hay không?

- Nghiên cứu tài liệu áp dụng để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm như:

+ Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật.

+ Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng.

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ cho khách hàng;

- Tiến hành xây dựng các chỉ tiêu kiểm nghiệm & gửi sản phẩm đi kiểm nghiệm cho khách hàng;

- Sau khi có kết quả  kiểm nghiệm sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở gửi lại cho khách hàng;

4. Thời gian Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Hồ Chí Minh

10 – 15 ngày làm việc bao gồm thời gian kiểm nghiệm mẫu sản phẩm.

Ø Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng như sau:

- Bản  công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu do  công ty Tâm Đức ban hành kèm theo văn bản này);

- Quyết định của chủ cơ sở sản xuất về việc ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (có đóng dấu),

- Bảng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (gồm các nội dung về phạm vi áp dụng, thành phần sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, yêu cầu về quy cách, nguyên liệu, ngoại quan, lý hóa…, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng…)

Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam (bản sao).

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh an toàn sức khỏe của sản phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

Ø Thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản:

Giấy phép kinh doanh công ty (zalo, facebook, email…)

- Mẫu sản phẩm (Tâm Đức hỗ trợ lấy mẫu tại Doanh nghiệp)

Ø Tất cả những việc còn lại đã có Tâm Đức lo 

Những lợi ích khi khách hàng sử dụng dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Tâm Đức

1. MIỄN PHÍ Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bản tự công bố chất lượng bao bì chứa đựng thực phấm bao gồm: các thủ tục pháp lý doanh nghiệp, tem nhãn sản phẩm,   kiểm nghiệm sản phẩm… trước khi ký hợp đồng.

2. Cam kết 100% hoàn thành công việc theo đúng thời hạn

3. Hoàn trả 100% chi phí dịch vụ nếu không hoàn thành công việc theo đúng thời hạn mà lỗi đó đến từ Tâm Đức

4. Hỗ trợ, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp khi có đoàn kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở đã sử dụng dịch vụ tư vấn tại Tâm Đức.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

6. Cam kết không phát sinh thêm chi phí

Hãy GỌI NGAY cho chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ 24/7 và cung cấp dịch vụ TỐT NHẤT!

Tâm Đức luôn đồng hành cùng an toàn thực phẩm.

 

Chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG  TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

 

Điện thoại: 028.665 65 067

Hotline ATTP: 0933.643.111

 

Hotline CBSP: 0983.643.111

Phản ánh dịch vụ: 0932 888 518

 

Email: [email protected]

Website:   attptamduc.com | congbohopquysanpham.net

 

 

 

 

Công ty Tâm Đức

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028.665 65 067

Hotline: 0975.884.655 0932.888.518 

Email: [email protected]

Website: www.attptamduc.com 


Bản đồ 

CHỨNG NHẬN ISO-HACCP
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ
Dịch vụ công bố phụ gia thực phẩm
Hệ thống văn bản pháp luật
Thủ tục làm giấy chứng nhận FDA
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG