Hotline:
       0933.643.111 |
0983.643.111

Những điều cần biết về công bố tiêu chuẩn cơ sở

03/12/2018    592    4.65/5 trong 5 lượt 
Những điều cần biết về công bố tiêu chuẩn cơ sở
Dịch vụ tư vấn MIỄN PHÍ và hỗ trợ hướng dẫn cách xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm của quý doanh nghiệp trên toàn nước của công ty Tâm Đức. Chúng tôi với kinh nghiệm trên 10 năm cam kết đảm bảo kết quả được chính xác, chất lượng với thời gian nhanh nhất, chi phí cạnh tranh nhất.

Ngày nay, tình hình sản phẩm, hàng hóa phi thực phẩm được buôn bán trên thị trường rất đa dạng và phong phú từ nhiều nguồn sản xuất khác nhau. Một sản phẩm được lưu thông trên thị trường bắt buộc sản phẩm đó được công bố theo nhiều hình thức khác nhau của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường nghe mọi người kinh doanh hay sản xuất nói về sản phẩm, hàng hóa của mình đã được công bố sản phẩm hay công bố hợp quy… Nhưng ít khi chúng ta nghe về công bố tiêu chuẩn cơ sở hay áp dụng tiêu chuẩn cho một sản phẩm hay hàng hóa nào đó. Vậy những loại sản phẩm, hàng hóa nào thuộc về công bố tiêu chuẩn cơ sở và cách xây dựng nó như thế nào? Cho nên những quý doanh nghiệp nào đang sản xuất và kinh doanh về sản phẩm phi thực phẩm mà thuộc nhóm công bố này nhưng chưa biết làm sao để công bố ở đâu và chuẩn bị hồ sơ giấy tờ ra sao? Thì hãy tìm hiểu qua bài viết của Tâm Đức đã soạn bài viết dưới đây sẽ một phẩn nào đó giúp quý doanh nghiệp phân biệt được thế nào là công bố tiêu chuẩn cơ sở và hồ sơ, trình tự thủ tục để được công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm mình trên thị trường.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1.    Khái niệm: Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

      - Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

2.    Mục đích: Hướng dẫn này nhằm giúp cho Cơ sở tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng vào các sản phẩm của doanh nghiệp mình

3.     Cơ sở pháp lý xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở:

+ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;

+ Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

+ Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;

+ Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

+ Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

4.    Đối tượng xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở: là các Cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Ø  Tiêu chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Ø  Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở là một dạng văn bản áp dụng cho Sản phẩm, hàng hoá nhóm 1, các dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác hoạt động trong kinh tế - xã hội do một tổ chức xây dựng và công bố để tự nguyện áp dụng.

  Sản phẩm, hàng hoá nhóm 1: là sản phẩm, hàng hoá không có khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

5.    Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn cơ sở

Dựa vào điều 6 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 thì nguyên tắc cơ bản của hoạt động lĩnh vực tiêu chuẩn được quy định như sau:

5.1 Tiêu chuẩn phải:

- Bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế.

-  Đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh quốc gia, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

5.2  Ngoài ra, các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn này cần phải đảm bảo:

Tính công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và việc xây dựng tiêu chuẩn phải đảm bảo sự tham gia và đồng thuận của các bên có liên quan.

5.3 Tiêu chuẩn cơ sở cần phải được xây dựng theo:

Ø  Dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội;

Ø  Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn trừ trường hợp các tiêu chuẩn đó không phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia;

Ø  Ưu tiên quy định các yêu cầu về tính năng sử dụng sản phẩm, hàng hóa; hạn chế quy định các yêu cầu mang tính mô tả hoặc thiết kế chi tiết;

Ø  Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam.

6. Những hành vi bị nghiệm cấm

Những hành vi bị nghiệm của tiêu chuẩn này được quy đinh tại điều 9 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật như sau:

Ø  Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn để cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại của tổ chức, cá nhân.

Ø  Thông tin, quảng cáo sai sự thật và các hành vi gian dối khác trong hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn để gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ XÂY DỰNG, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN (xem chi tiết)

Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng như sau:

- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu do công ty Tâm Đức ban hành kèm theo văn bản này);

- Quyết định của chủ cơ sở sản xuất về việc ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (có đóng dấu),

- Bảng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (gồm các nội dung về phạm vi áp dụng, thành phần sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, yêu cầu về quy cách, nguyên liệu, ngoại quan, lý hóa…, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng…)

- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam (bản sao).

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh an toàn sức khỏe của sản phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

Quy trình thực hiện Công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng tại Tâm Đức như sau:

1. Tư vấn MIỄN PHÍ cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng như:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn chất lượng;

- Tư vấn thủ tục công bố;

- Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ;

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Kiểm tra, xác định sản phẩm có thuộc đối tượng đăng ký công bố Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng hay không?

- Nghiên cứu tài liệu áp dụng để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm như:

+ Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật.

+ Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng.

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ cho khách hàng;

- Tiến hành xây dựng các chỉ tiêu kiểm nghiệm & gửi sản phẩm đi kiểm nghiệm cho khách hàng;

- Sau khi có kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở gửi lại cho khách hàng;

4. Thời gian Công bố chất lượng sản phẩm Phẩm màu nhuộm hoa tại Hồ Chí Minh

10 – 15 ngày làm việc bao gồm thời gian kiểm nghiệm mẫu sản phẩm.

Ø Thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản:

- Giấy phép kinh doanh công ty (zalo, facebook, email…)

- Mẫu sản phẩm (Tâm Đức hỗ trợ lấy mẫu tại Doanh nghiệp)

Ø Tất cả những việc còn lại đã có Tâm Đức lo 

Những lợi ích khi khách hàng sử dụng dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Tâm Đức

1. MIỄN PHÍ Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bản tự công bố chất lượng bao bì chứa đựng thực phấm bao gồm: các thủ tục pháp lý doanh nghiệp, tem nhãn sản phẩm,   kiểm nghiệm sản phẩm… trước khi ký hợp đồng.

2. Cam kết 100% hoàn thành công việc theo đúng thời hạn

3. Hoàn trả 100% chi phí dịch vụ nếu không hoàn thành công việc theo đúng thời hạn mà lỗi đó đến từ Tâm Đức

4. Hỗ trợ, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp khi có đoàn kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở đã sử dụng dịch vụ tư vấn tại Tâm Đức.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

6. Cam kết không phát sinh thêm chi phí

Hãy GỌI NGAY cho chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ 24/7 và cung cấp dịch vụ TỐT NHẤT!

Tâm Đức luôn đồng hành cùng an toàn thực phẩm.

 

Chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG  TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

 

Điện thoại: 028.665 65 067

Hotline ATTP: 0933.643.111

 

Hotline CBSP: 0983.643.111

Phản ánh dịch vụ: 0932 888 518

 

Email: [email protected]

Website:   attptamduc.com | congbohopquysanpham.net

Công ty Tâm Đức

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028.665 65 067

Hotline: 0975.884.655 0932.888.518 

Email: [email protected]

Website: www.attptamduc.com 


Bản đồ 

CHỨNG NHẬN ISO-HACCP
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ
Dịch vụ công bố phụ gia thực phẩm
Hệ thống văn bản pháp luật
Thủ tục làm giấy chứng nhận FDA
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG